สมาคมสนามกอล์ฟไทย: ยูนิต บี 1 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

T.G.C.A. Unit B 1, 14th Fl., Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Facebook: https://www.facebook.com/สมาคมสนามกอล์ฟไทย-105185518248139