คลังสาระความรู้สำหรับสำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามกอล์ฟ

เรียนภาษาต่างประเทศสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น (Language for communication): ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ตลอดจนมีแหล่งความรู้ด้านการบริหาร บัญชี ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

ให้ท่านเข้าไปดำเนินการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development) ตามลิงค์นี้ก่อนจากนั้นสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาได้ตามต้องการ http://161.82.246.166/~a7/dsdtraining.php

นอกจากนั้นเรายังได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรในสนามกอล์ฟว่าด้วยเรื่องกฏ กติกา มารยาทการเล่นกอล์ฟ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น