สมาคมสนามกอล์ฟไทยเริ่มก่อนตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยคุณ วาริน พูนศิริวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ. 2541-2548) จากนั้นคุณประยุทธ มหากิจศิริ ได้เข้ามาเป็นนายกสมาคมคนที่สอง (พ.ศ. 2549-2551) และภายใต้การนำของนายกสมาคมปัจจุบัน คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล (พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อนำสนามสมาชิกก้าวสู่การขึ้นเป็นเบอร์ต้นๆ ของสนามกอล์ฟในภูมิภาคเอเชีย

คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย ได้ประกาศวิสัยทัศน์ 2564 ของสมาคมด้วยการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม และพัฒนาสนามกอล์ฟสมาชิกของสมาคมสู่การเป็นผู้นำสนามกอล์ฟในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราด้วย

Objectives

1. Support and develop golf course to achieve world – class standard.

2.Uphold collective interest of the organization. 

3. Support and develop young generation to achieve world golf ranking status.

4. Coordinate with public and private partnership to create mutual understanding and make golf related-business a common interest.

5. Work with government / and International Association to promote golf as a “Sport Tourism” .

Committee panels